«سپاه پاسداران» از نگاه اسناد لانه جاسوسی آمریکا


اشاره:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی طی اقدامی هوشمندانه فرمان تشکیل نهادهایی چون کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر فرمودند تا این نهادهای مردمی در کنار ارتش و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی، نهال نوپای انقلاب را در برابر سیل هجوم توطئه های دشمنان داخلی و خارجی حفاظت کنند. در یکی از اسناد سفارت آمریکا که به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام افتاده است، اطلاعاتی در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت نمودار تشکیلاتی و بررسی پیرامون این ارگان آورده شده است. این سند و اسناد مشابه آن نشانگر آن است که لانه جاسوسی آمریکا در تهران با حساسیت تمام این نهاد و دیگر نهادهای انقلابی کشور را تحت رصد خود داشته است.

****


بررسی [در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]

1- [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] به عنوان چشم و گوش انقلاب اسلامی عمل می‌کند و به عنوان نیروی مخصوص امام خمینی جهت درهم کوبیدن هر نوع حرکت ضدانقلابی از هر طرف که بر علیه دولت اسلامی باشد وارد عمل می‌شود.

2- به عنوان نیرویی به موازات ارتش عمل کرده تا اینکه از نظر نیرو هم‌سطح آنها شده و بتواند از هر کودتای احتمالی در ارتش جلوگیری کند.

3- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر کلیه وظایف کمیته امام نظارت داشته٬ تا اینکه مسأله‌ای غیرقابل حل نماند.

4- [سپاه] پاسداران انقلاب به عنوان یک نیروی محافظ در داخل کشور عمل کرده و همچنین به دیگر نیروهای قانونی داخلی کمک می‌کند٬ تا اینکه وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند و با کوچکترین اخطار آماده حرکت به هر نقطه‌ای باشند.

5- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نگهبان سرسخت انقلاب اسلامی عمل می‌کند. این افراد را با شوق و ذوق میهن‌دوستی و روحیه فداکاری اسلامی تعلیم می‌دهند.اطلاعات دیگر

الف- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(پاسداران انقلاب) در آینده نزدیک دارای 30000 نیروی قوی خواهد شد که در مراحل مختلف کامل خواهد شد. در حال حاضر این ارگان 10 تا 15 هزار نیرو در سطح ایران دارد و طبق نقشه٬ هر شهری که دارای 5000 نفر جمعیت است قرار است یک واحد 200 نفری از افراد قوی [سپاه] پاسداران انقلاب آنجا مستقر گردد.

ب- تمام 21 استانی که شامل شهرهای بزرگ می‌شود٬ هر کدام دارای 1000 نفر پاسدار قوی تحت عنوان کمیته محلی انقلاب خواهد داشت که آنها ممکن است با تغییر شرایط سیاسی مناطق مختلف٬ تغییر مکان دهند.

ج- بیست واحد متشکل از 200 پاسدار قوی٬ که هر کدام به تازگی از کیفیت بالای آموزشی در سلطنت آباد برخوردارند٬ مأموریت دارند که امنیت شهر تهران را در شب با برجستگی خاص در دست داشته باشند.

د- سپاه پاسداران تحت کنترل اداری اجرایی هیچ یک از وزرای دولت نیست. بلکه تحت کنترل مستقیم امام خمینی٬ توسط کمیته مرکزی انقلاب اسلامی خواهد بود.

ه‌- در حال حاضر هیچ نوع محدودیت سنی برای پاسداران نیست. آنها می‌توانند دارای سنین بین 16 تا 60 سال باشند.

و- واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به 42 واحد رسیده است.

ز- هیچ کدام از مربیان تعلیم‌دیده در P.L.O(سازمان آزادیبخش فلسطین)، جهت تعلیم در اردوی علی آباد استخدام نشده‌اند. مربیان همه از ارتش می باشند.


 


«سپاه پاسداران» از نگاه اسناد لانه جاسوسی آمریکا