فرح و هویدا بر فراز دیوار چین


3639 بازدید

فرح و هویدا بر فراز دیوار چین
فرح پهلوی، هویدا نخست‌وزیر و سایر اعضای هیأت ایرانی بر فرار دیوار چین
(27 شهریور تا 5 مهر 1351)