ارسال تلگراف از سوی آیت الله گلپایگانی در پی حمله عمال رژیم پهلوی به مردم در همدان و استرآباد


1690 بازدید

ارسال تلگراف از سوی آیت الله گلپایگانی در پی حمله عمال رژیم پهلوی به مردم در همدان و استرآباد
از: قم تاریخ 5/8/57

به: 312 شماره: 12105/21 ه

پیرو شماره 12098/21 ه ـ 4/8/57آیت‏اله گلپایگانى روز جارى طى دو فقره تلگراف که جهت پنج نفر از روحانیون همدان و اسدآباد مخابره نموده است وقایع همدان و اسدآباد را به عنوان فجایع عمال حکومت و حمله مسلحانه قواى دولتى و اراذل و اشرار در حمایت ماموران ژاندارمرى مانند حادثه کرمان تلقى نموده است.1 مراتب استحضارا عرض باصرى‏نیا

گوینده: نقشه‏چى گیرنده: [ناخوانا] ساعت 1845 متن دو تلگراف اخذ و در بولتن درج شود 6/8/57 درج شد باستحضار ریاست دایره عملیات برسد.1ـ متن تلگراف‏هاى موصوف به این شرح است:

قم ـ اسدآباد همدان به وسیله جناب مستطاب حجت‏الاسلام آقاى حاج شیخ کاظم حمزه‏اى دامت تأییداته تلگرام نمایندگان طبقات مختلف اسدآباد با 225 امضاء متضمن حمله وحشیانه اراذل و اشرار در حمایت ژاندارمرى و مأموران مسلح که تکرارى از حادثه ننگین کرمان بوده است موجب تاثر و تاسف شدید گردید تکرار این فجایع که نوع اعتراض و قیام مردم را علیه استبداد و باز گرفتن حقوق خود نشان مى‏دهد دلیل لجاجت و اهانت و بى‏اعتنائى حکومت به احساسات و خواسته‏هاى ملت است که ما این روش را محکوم مى‏کنیم و از خداوند قاهر منتقم نصرت اسلام و مسلمین و کیفر اشرار را مسئلت مى‏نمائیم. الگلپایگانى همدان ـ توسط جناب مستطاب حجت‏الاسلام والمسلمین آقاى حاج آقا مصطفى هاشمى و جناب آقاى حاج شیخ محمدعلى دامغانى خدمت حضرات علماى اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم تلگرام متضمن فجایع عمال حکومت در شهر همدان و حمله مسلحانه قواى دولتى به مردم موجب تاثر و تاسف عمیق گردید عملیات وحشیانه که حاکى از سوء راى و لجاج مقامات یا ملت و ادامه روش استبدادى حکومت است موجب وسعت امواج اعتراضات و قیام مردم علیه استبداد [استضعاف] و استکبار میگردد ما این اعمال شرم‏آور را که همه روزه در شهرها و نقاط مختلف کشور انجام مى‏گیرد به شدت محکوم مى‏کنیم و نصرت اسلام و مسلمین و کیفر ستمکاران و رفع ایادى استعمار و استبداد را از جوامع اسلامى از خداوند قهار منتقم مسئلت مى‏نمائیم. خواهشمند است سلام و تسلیت حقیر را به مجروحین و بازماندگان مقتولین و عموم مردم همدان ابلاغ فرمائید. الگلپایگانى