سومین شمارۀ دورۀ جدید اسناد بهارستان در آستانۀ انتشار


1562 بازدید

سومین شمارۀ دورۀ جدید اسناد بهارستان در آستانۀ انتشار

سومین شماره اسناد بهارستان، به زودی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

روح‌الله طهمورثی دبیر اجرایی فصلنامۀ اسناد بهارستان، ضمن اعلام این خبر افزود: سومین شمارۀ نشریۀ اسناد بهارستان، با مقالاتی از نویسندگان و پژوهشگران حوزۀ پارلمان، آخرین مراحل تدوین را سپری می‌کند.

وی افزود: طی 5 شمارۀ دورۀ قدیم اسناد بهارستان و 2 شماره از دورۀ جدید این نشریه، مجموعاً 7 مقالۀ ترجمه با عنوان «اسناد پارلمانی انگلستان»، توسط مترجم محترم سرکار خانم دکتر مریم کمالی نگاشته شد و به چاپ رسید که مجموعۀ اسناد پارلمانی انگلستان از حوزۀ کرمان را شامل می‌شد. در ادامۀ این مقالات که مورد توجّه بسیاری از پژوهشگران عرصۀ تاریخ و اقتصاد نیز قرار گرفته، مجموعۀ اسناد پارلمانی انگلستان در حوزۀ تبریز، ترجمه و انتشار خواهد یافت. 

وی همچنین از تدوین همزمان نشریۀ سندپژوهشی بهارستان و انتشار دومین شمارۀ آن خبر داد و اظهار داشت: دومین شمارۀ نشریۀ سندپژوهی بهارستان با توجّه به دقایقی که در نشریات علمی ـ پژوهشی لحاظ می‌شود، در دست تدوین و تکمیل است و دفتر فصلنامه بیش از هرچیز به ارتقاء کیفی و سپس انتشار به‌موقع این نشریه که تنها نشریۀ تماماً اسنادی کشور در حوزۀ اسناد عمومی نیز محسوب می‌شود، می‌پردازد.

وی همچنین فهرست مقالات سومین شمارۀ نشریۀ اسناد بهارستان را به شرح ذیل اعلام کرد: 

سیاست­گذاری­های آموزشی نهادهای برآمده از مشروطه در اوّلین دورۀ مجلس شورای ملّی/ ابراهیم بوچانی

بررسی نقش «لمپن» ها در انتخابات و بلواهای دوره‌های هفدهم و هجدهم مجلس شورای ملّی/  علی‌اکبر جعفری، مینا معینی، بهناز قائدشرفی

بررسی اسنادی از روابط اقتصادی ایران و آلمان (1315ـ1320)/ محمد حسن‌نیا

ابعاد شخصیّتی و کارنامۀ سیاسی عبدالله یاسائی (نمایندۀ مردم سمنان و دامغان در مجلس شورای ملّی) (1309ـ1302هـ.ش.)/ محمدعلی علیزاده، شیما دولابی

سیدعبدالرحیم کاشانی؛ نمایندۀ تهران در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای ملّی/ معین‌الدّین محرابی

چالش بریتانیا در جزایر خلیج‌فارس با نگاهی به عملکرد مجلس شورای ملّی (1332 ـ 1304هـ.ش.)/ سارا ناطقیان‌فر

اسناد پارلمانی انگلستان (8)/ (تبریز (1887 ـ 1885))/ مترجم: سیروان خسروزاده

 
 


ical.ir