برگزاری نمایشگاهی از ۱۰۷ سالگی تأسیس عدالتخانه در ایران


1082 بازدید

برگزاری نمایشگاهی از ۱۰۷ سالگی تأسیس عدالتخانه در ایران

نمایشگاه ۱۰۷ سال با مجلس شامل مجموعه اسناد، عکس و انتشارات، به همراه نمایش عکس‌ها و اسناد مجلس شورای ملی و دوره مشروطیت در موزه کاخ نیاوران برگزار می‌شود.
 
به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایشگاه به طور مشترک بین کتابخانه،‌ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و موزه کاخ نیاوران از 14 تا 21 مرداد ماه از ساعت 9 الی 16 برگزار می‌شود. از آنجایی که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در کاخ صاحبقرانیه امضا شده است، لذا این نمایشگاه در موزه کاخ نیاوران برگزار شده است.
برنامه این نمایشگاه که در سه کاخ گالری جهان‌نما، صاحبقرانیه و کوشک احمدشاهی برگزار می‌شود، به این شرح است:
نمایشگاه 107 سال با مجلس (اسناد، عکس و انتشارات) در گالری جهان‌نما
نمایشگاه عکس‌ها و اسناد دوره مشروطیت در کاخ صاحبقرانیه
نمایشگاه اسناد شورای ملی در کوشک احمدشاهی
در کنار نمایش تصاویر و اسناد، مجموعه‌ای از انتشارات کتابخانه مجلس نیز که در حوزه پارلمان، تاریخ پارلمان و اسناد پارلمانی است به نمایش گذاشته می‌شود.
این نمایشگاه از امروز 14 مرداد ماه تا 21 مرداد ماه از ساعت 9 الی 16 برای بازدید عموم آزاد است.
شایان ذکر است به همین مناسبت نمایشگاه عکسی نیز در گذر پیاده راه بهارستان از مقابل در مجلس شورای ملی (ساختمان مشروطه) تا در ورودی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی دایر شده است.


فارس