ارسال نامه توسط آیت الله گلپایگانی برای آیت الله خادمی اصفهانی


2337 بازدید

ارسال نامه توسط آیت الله گلپایگانی برای آیت الله خادمی اصفهانی
موضوع : آیت‏اله گلپایگانىاز : 21 تاریخ 14/12/45

به : 316 شماره : 3467/21نامبرده بالا از قم نامه‏اى براى حاج حسین موسوى خادمى1 به اصفهان ارسال و در آن یادآور شده که درباره برنامه مدرسه قبلاً اقدام نموده و فعلاً نیز مشغول اقدام مى‏باشد و از وى خواسته که در اصفهان جواب بدهد که حوزه اصفهان نیز تابع قم مى‏باشد و متذکر شده که فضلاى آنجا تسلیم نشوند تا نتیجه اقدامات معلوم شود.

نظریه رهبر عملیات ـ منظور آیت‏اله گلپایگانى

آزمایش طلاب علوم دینى طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش مى‏باشد و وى شخصا و به طور مستقل تاکنون در سال جارى دو بار از طلاب آزمایش به عمل آورده است.

در پرونده 9292 بایگانى شود ـ 23/12

----------------------------1ـ آیت‏اللّه‏ سید حسین خادمى اصفهانى در سال 1280 ه ـ ش در اصفهان به دنیا آمد. تا 13 سالگى علوم ابتدایى را پشت سر گذاشت. سپس به تحصیلات دینى روى آورد و قبل از مهاجرت به نجف نزد اساتید زمان بسیارى از مراتب علمى را طى کرد. در نجف از محضر آیت‏اللّه‏ نائینى، آیت‏اللّه‏ ابوالحسن اصفهانى و آقا ضیاء عراقى بهره برد و پس از کسب مدارج عالى به اصفهان بازگشت. آیت‏اللّه‏ خادمى طول نهضت امام خمینى (ره) به ویژه در سالهاى 56 و 1357 یکى از همگامان اصلى به شمار مى‏رفت. نقش ایشان در اصفهان براى برپایى تظاهرات مردمى و تشویق علما براى همراهى با انقلاب به حدى بود که استان اصفهان را پیشتاز مبارزات مردمى در سالهاى پرهیجان 1356 و 57 کرد. از ایشان آثار علمى قابل توجهى به جاى مانده است که از آن جمله است: رهبر سعادت، رساله در عدم ارث زوجه، خاتمه برائت و استصحاب و تعادل و تراجیح، حواشى متفرقه در فقه، حواشى بر کتب اصول و... آیت‏اللّه‏ خادمى در سال 1364 در سن 84 سالگى به رحمت ایزدى پیوست و دارفانى را وداع گفت. و در حرم امام رضا(ع) در مشهد به خاک سپرده شد. ر. ک: انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، ج 2، ص 91