لیست سیاه


2321 بازدید

لیست سیاه
تاریخ:15/6/44
موضوع: وزارت امور خارجه

روزنامه الرأی العام بقلم آقای یوسف مساعید در شماره مورخ دهم شهریور ماه جاری [مقاله‌ای] منتشر کرده است که طی آن شدیداً به شش تن از روزنامه‌نگاران ایرانی که مدعی است به طور رسمی به عنوان نمایندگی از مطبوعات ایران به اسرائیل مسافرت کرده‌اند حمله نموده می‌نویسد:
«نام این روزنامه‌نگاران را باید در لیست سیاه قرار داد و حتی با آنها یک کلمه هم نباید صحبت کرد چون در مقابل مقداری پول، شرافت خود را فروخته‌اند و حتی بعضی از آنها دوستی خود را با کویت و مردم آن و خوبیهایی که به آنها شده است فراموش کرده و نه تنها [دست] در دست دشمنان ما گذاشتند بلکه طی ملاقاتهای خود با مسئولان امور اسرائیلی از دوستی و پشتیبانی ایران از اسرائیل سخن گفته‌ اند.»
الرأی العام سپس نام شش تن روزنامه‌نگاران را بشرح زیر درج کرده است:
1ـ علی‌ اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنیها
2ـ اسماعیل پوروالی مدیر روزنامه بامشاد
3ـ اسعد رزم‌آرا مدیر روزنامه مرد مبارز
4ـ دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه
5ـ اسماعیل رائین خبرنگار مجله تهران مصور
6ـ کاظم زرنگار نویسنده کیهان انترناشنال
وزیر مختار کاردار ـ دکتر مقتدر