تلاش شهید مطهری برای جمع آوری وجوه نقدی برای آوارگان فلسطینی


2271 بازدید

تلاش شهید مطهری برای جمع آوری وجوه نقدی برای آوارگان فلسطینی