پنجاهمین سالروز الغاء نمایشی کاپیتولاسیون در ایران


3359 بازدید

پنجاهمین سالروز الغاء نمایشی کاپیتولاسیون در ایران
پنجم اردیبهشت 1356 ـ هویدا نخست‌وزیر در جمع میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم پنجاهمین سالروز دستور رضاشاه برای الغاء کاپیتولاسیون در کاخ دادگستری تهران برگزار شد. این دستور در پنجم اردیبهشت 1306 صادر شد. اما بعداً تعداد قابل توجهی از دولتهای اروپایی در نامه‌‌های محرمانه وزارت خارجه حکومت رضاخان از شمول این دستور معاف شدند. اقدام محمد‌رضا پهلوی در احیاء مجدد کاپیتولاسیون در آبان 1343 نیز که با اعتراض شدید امام خمینی مواجه شد، در واقع به معنای تمسخر اقدام نیم‌بند پدرش رضا شاه بود.