ابلاغیه امام به بازرگان برای تشکیل دولت موقت


1419 بازدید

ابلاغیه امام به بازرگان برای تشکیل دولت موقت


ابلاغ قائد بزرگ اسلام حضرت آیه‏اللّه‏ العظمى امام خمینى به جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان درباره تشکیل دولت موقت.

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان: بنا به پیشنهاد شوراى انقلاب، برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادى که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعى که از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروه خاص مامور تشکیل دولت موقت مى‏نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغییر نظام سیاسى کشور به جمهورى اسلامى و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسى جدید را بدهید. مقتضى است که اعضاى دولت موقت را هرچه زودتر باتوجه به شرائطى که مشخص نموده‏ام، تعیین و معرفى نمائید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکارى کامل نموده و رعایت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخى از خداوند متعال مسئلت مى‏نمایم. روح‏اللّه‏ الموسوى الخمینى