تعطیلی حوزه علمیه قم


1840 بازدید

تعطیلی حوزه علمیه قم
موضوع : حوزه علمیه قم

تاریخ 8/8/42

طبق اظهار حاج وکیل مشاور قضائى استانه حضرت معصومه علیهاالسلام حوزه علمیه قم با آنکه هنوز بطور بالقوه بحال خود باقى است ولى بالفعل از هم متلاشى گردیده و مرکزیت خویش را از دست داده است و حوزه‏هاى درسى مدرسین تعداد زیادى تعطیل گردیده و معدودى هم که هنوز بساط تدریس را برقرار میداند بسب قتل طلاب علوم در شرف تعطیل میباشند و در هفته گذشته جلسه‏اى مرکب از علماء بمنظور رسیدگى بعواقب این وقفه و فترت در حضور آیت‏الله شریعتمدارى تشکیل گردیده و پس از بحث و احتجاج بدون هیچ‏گونه اخذ نتیجه تعطیل و موکول بمطالعات بیشترى در خارج از جلسه مذکور شده است.

در صورت تصویب بساواک تهران ارسال شود9/8 9/8/42 30613/321