واکنش ساواک به انتصاب یک فرد بهایی به سمت مدیرکل روابط عمومی


1719 بازدید

واکنش ساواک به انتصاب یک فرد بهایی به سمت مدیرکل روابط عمومی
از : 20 هـ 15 تاریخ : 24/10/53
به : 324شماره : 53184/20 هـ 15
موضوع : آموزش‌وپرورش
انتصاب امین‌اله فروغی به سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش موجب تعجب فرهنگیان شده و لطمه بزرگی به موقعیت دکتر شریفی وارد ساخته است‌. فروغی در بین فرهنگیان به نام یک بهایی متعصب شناخته شده است و روی همین اصل موقعی که در شانزده سال قبل به وسیله مرحوم یزدانفر معاونت وقت وزارت فرهنگ آن روز به مدیریت دبستان قائم مقام منصوب شده بود این انتصاب سروصدای زیادی در تهران و محافل روحانی ایجاد کرد و او را از این سمت برکنار و چون به علت (سیمای منظر) در آن زمان مورد لطف مرحوم یزدانفر که به انحراف جنسی مشهور بود قرار داشت برای سرپرستی مدرسه ایران به بیروت فرستاده شد. خانم پارسا هم بعد از برکناری نبوی از مدیرکلی تهران دستور داده بود امین‌اله فروغی به مدیریت کل آموزش و پرورش تهران مصوب گردد ولی شورای انتصابات دوستانه به او تذکر داده بود
مصلحت شما نیست چنین انتصابی صورت گیرد و او هم ابلاغ مدیر کلی او را امضاء نکرد.
نظریه شنبه : بی‌اعتنایی کردن به افکار و عقاید مردم و منصوب نمودن یک نفر بهایی در راس یک اداره مهم هرگز به مصلحت نیست و جز اینکه افکار معلمان و کارمندان متعصب را علیه دستگاه حکومت تحریک کند ثمر دیگری ندارد. نظریه سه شنبه : اشتباهاتی که همیشه در انتصابات وزارت آموزش و پرورش‌صورت گرفته بهانه‌ای به دست معلمان ناراضی داده که موج مخالفت علیه دستگاه حکومت را تقویت کنند و بی‌تفاوتی کامل که در روحیه طبقه معلم نسبت به مسایل مملکتی وجود دارد ناشی از همین اشتباهات است‌.
نظریه چهارشنبه : در صورتی که بهایی بودن فروغی محرز باشد بایستی انتقاد کارمندان متعصب مذهبی را پذیرفت و چنانچه این نوع انتصابات پی در پی صورت گیرد طبیعی است که بایستی جلوگیری شود ولی به صورت استثنایی بعضاً ضرورت ایجاب می‌کند که چنین انتصاباتی صورت گیرد.