اجتماع روحانیون در مدرسه فیضیه قم


2273 بازدید

موضوع: اجتماع روحانیون در مدرسه فیضیه قمگیرنده : ساواک تهران تاریخ 6/3/42

فرستنده : اداره کل سوم شماره : 9328/333بطوریکه استحضار دارند شایع بوده که آیت‌اله خمینى عده‌اى از روحانیون شهرستانها را براى روز جمعه سوم خردادماه بقم دعوت کرده بود که در مدرسه فیضیه قم حضور بهمرسانند. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صحت مراتب فوق نتیجه را باین اداره اعلام دارند.

از طرف مدیرکل اداره سوم ب. امجدى دکتر فروزین

رونوشت جهت اطلاع و اعلام چگونگى بریاست ساواک قم ایفاد میگردد.رئیس دبیرخانه ساواک

تهران

فتوحى14/3/42 4723 س ت بایگانى شود 20/3/42
 


اجتماع روحانیون در مدرسه فیضیه قم