بروز اختلاف بین زندانیان ضد امنیتی - محی الدین انواری


بروز اختلاف بین زندانیان ضد امنیتی  - محی الدین انواری

بروز اختلاف بین زندانیان ضد امنیتی

تاریخ سند: 4 آذر 1354


بروز اختلاف بین زندانیان ضد امنیتی


متن سند:

از : شهربانی اخیرا بین زندانیان ضد امنیتی از نظر ایدئولوژی و عقاید اختلافاتی1 بوجود آمده و بدو گروه تقسیم شده اند.
دسته اول که دارای مرام کمونیستی میباشند وسیله بهزاد کریمی، عبداله جاویدی، ماشااله رزمی، محمد شالگونی، سلامت رنجبر، مهدی سامع، و ابراهیم انزابی رهبری میشوند و دسته دوم که خود را غیر کمونیست میدانند از راهنمائی زندانیان پرویز یعقوبی، محمد محمدی، عبدالرحیم ربانی، مسعود ستوده، امیر خسروی، مهدی معینی فرد، مهدی عراقی، محی الدین انواری، عباس سالاری، کاظم موسوی بجنوردی و ابوالقاسم سرحدی زاده برخوردار میباشند.
ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.
گیرندگان: کمیته مشترک ضد خرابکاری.
اصل در پرونده کلاسه 123017 است.
در پرونده کلاسه 16583 بایگانی شود.
سید حسین...
.
16 /10 /54

توضیحات سند:

1ـ سازمان [مجاهدین خلق، (منافقین)] در سال 1354 طی بیانیه ای بلند و گسترده اعلام کرد "که تغییر ایدئولوژی داده، مارکسیست شده و دگرگونی ریشه ای در سازمان پدید آورده است" همزمان با این بیانیه، آیه قرآن از بالای آرم سازمان برداشته و کتاب و نوشته های مذهبی از خانه ها و مراکز سازمان برچیده شد...
.
آشکار شدن ایدئولوژی سازمان، بازتاب گسترده و هیجان باری میان زندانیان سیاسی داشت و در درون زندانها، مایه تشنج، درگیری و کشمکش فراوانی شد و ضربه روحی شدیدی بر زندانیان مذهبی وارد کرد...
.
آنگاه که مجاهدنماهای درون زندان که تا دیروز تظاهر به مسلمانی میکردند و نماز به جای می آوردند، اعلام کردند که دیرزمانی است مارکسیست شده اند و تاکنون برای فریب مسلمانها گرایش خود به مارکسیسم را پوشیده داشته اند موجی از خشم، کین و نفرت در میان زندانیان مذهبی پدید آمد.
ر.ک: نهضت امام خمینی ج 3 تألیف حجه الاسلام سید حمید روحانی صفحات 720 و 657

منبع:

کتاب شهید حاج مهدی عراقی به روایت اسناد ساواک صفحه: 240


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی