گزارش ساواک از بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران


تاریخ سند: 16 آذر 1348

سرّی
بولتن: ویژه
درباره: فعالیت دانشجویان به مناسبت سالروز 16 آذر
به مناسبت روز 16 آذر(سالروز بقتل رسیدن سه تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲) از اواخر آبان ماه گذشته برخی از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشکده پلی تکنیک، ضمن نوشتن شعارهائی از جمله «16 آذر روز دانشجو می‌باشد» روی قسمتی از دیوارهای دانشکده‌های دانشگاه مذکور و دانشکده صنعتی پلی تکنیک تهران، از روز 12/۹/48 اعلامیه‌ها و تراکتهائی با مضامین زیر تهیه و در دانشگاه تهران و برخی از مراکز عالی آموزشی پایتخت به تعداد محدود پخش نمودند:
«خلقهای سراسر جهان متحد شوید، امریکائی و سگهای زنجیری آنها را درهم شکنید، خاطره شهیدان 16 آذر گرامی باد»
در این اعلامیه‌ها و تراکتها ضمن یادآوری خاطره روز مذکور و ادعای اینکه حکومت محمد مصدق در یک توطئه مشترک امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی سرنگون گردید و دولت امپریالیست امریکا در دستگاههای اداری کشور ایران نفوذ دارد، درباره چگونگی ادامه فعالیتها و مبارزات دانشجویان در سطح دانشگاهها، واقعه 16 آذر سال ۱۳۳۲ و کشته شدن ۳ نفر از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران مطالبی درج و در خاتمه با ذکر اینکه دانشگاه همچنان پایگاهی برای آزادیخواهان و میهن‌پرستان پابرجا خواهد ماند، از دانشجویان خواسته شده که در روز 16/9/48 از حضور در کلاسهای درس خودداری نمایند.
بدنبال این دعوت وضع مراکز عالی آموزشی تهران در روز 16/9/48 بشرح زیر بوده است:
1- ساعت 30/8 روز 16/9/48 حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران(جمعاً حدود 890 نفر دانشجو) در دانشکده حاضر و پس از اجتماع و یک دقیقه سکوت متفرق و کلاسهای دانشکده مذکور تشکیل گردیده است.
۲- در ساعت ۹ روز مذکور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشکده صنعتی پلی تکنیک تهران(جمعاً حدود 900 نفر دانشجو) پس از اجتماع در محل ساختمان دوره عمومی دانشجویان و یک دقیقه سکوت متفرق و از حضور در کلاسهای مربوط خودداری نموده‌اند. ٣- وضع سایر دانشکده‌های مختلف دانشگاههای تهران و سایر مراکز عالی آموزشی پایتخت آرام و عادی بوده است.

اقدامات انجام شده:
1- نسبت به جمع‌آوری اکثر تراکتها و اعلامیه‌ها بموقع اقدام شده است و شعارهای نوشته شده محو گردیده است.
2- یکی از دانشجویان که عامل توزیع تراکت شناخته شده بازداشت گردیده است.
3- دستور دستگیری سه نفر از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران که عامل اصلی تهیه و انتشار تراکتها و اعلامیه‌ها شناخته شده‌اند صادر شده، لکن دانشجویان مذکور مخفی گردیده‌اند که اقدامات لازم جهت دستگیری آنان در جریان است .
4- مسئولین دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشکده صنعتی پلی‌تکنیک تهران تصمیم گرفته اند که غیبت دانشجویان را در روز مذکور جزء ساعات غیبت آنان محسوب و چنانچه تعداد ساعات غیبت دانشجوئی از حد نصاب تجاوز نماید، وی‌ را از شرکت در امتحانات مربوط محروم سازند.
 


گزارش ساواک از بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران