حمله مسلحانه ماموران دولتی به مدرسه فیضیه و دارالشفاء


1581 بازدید

حمله مسلحانه ماموران دولتی به مدرسه فیضیه و دارالشفاء
بسمه تعالى و الیه‏ المشتکى

مشهد حضرت آیت الله میلانى دامت برکاتهبا یکدنیا تاثر و ناراحتى بعرض مبارک میرساند که در چند روز قبل عده از طلاب و محصلین جوان و متدین در مدرسه فیضیه و دارالشفاء (ببهانه آنکه دو ب قبل از آن مجلس ختمى حسب‏المعمول براى شهداء گرفته بودند) مورد حمله مسلحانه ناجوانمردانه کمندوهاى دولتى اعزام شده از تهران قرار میگیرند و در حدود یکساعت آنها را مورد ضربات شدید قرار میدهند که حال نمیدانیم چند نفر مرده‏اند و چند نفر جراحات خطرناک دارند چون نتوانستیم از نزدیک شاهد اوضاع باشم ـ و در تمام این مدت از عزیزان ما غیر از ـ الله‏اکبر ـ و ان تنصرواالله ینصرکم ـ و دعوت یکدگر باستقامت و مواساة چیزى نقل نشده ـ و پس از آن آنها را بشهربانى برده‏اند و در مسیر راه هم آنها را کتک میزده‏اند و پس از بیست و چهار ساعت آنها را با وضع دلخراشى منتقل به تهران نموده‏اند و از همان وقت تا حال هر دو مدرسه با اثاثیه طلاب در تحت اختیار دولتى‏ها است ـ و بعد از آن روزنامه‏ها آنچه ممکن بوده است نسبتهاى دروغ و بى‏اساس و ناروا بانها داده و وقاحت را بجائى رسانده‏اند که راستى روى تاریخ را سیاه و مورد خشم و نفرت عمومى قرار گرفته‏اند بهر حال خواسته‏هاى خود را بعرض میرساند و تقاضا میشود با مصادر امر تماس گرفته و انجام فورى آنها را بخواهید

(1) رسیدگى که فورى بوضع طلاب زندانى و مداواى آنان و بالاخره آزادى از زندان

(2) عدم تعرض دولتى‏ها بطلاب قم چون مرتب ایجاد ناراحتى براى آنها مینمایند

(3) پس دادن اثاثیه

(4) تحویل دادن فیضیه و دارالشفا بر علماء چون بدون قید و شرط

(5) توبیخ روزنامه‏نویسها و جلوگیرى از اهانت بیشتر بمقدسات دینى

(6) رسیدگى جدى در اصل قضیه و مجازات مامورینیکه مرتکب خلاف شده‏اند در خاتمه منتظر اقدام فورى و اعلام نتیجه میباشم

والسلام علیکم و رحمه‏اله و برکاته

3 ج 2/95 محمدصادق الحسینى الروحانى