درآمدهای نفتی ایران در حسابهای شخصی رضاشاه!


2924 بازدید

درآمدهای نفتی ایران در حسابهای شخصی رضاشاه!


بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران در سالهای حاکمیت رضاشاه به حسابهای شخصی وی در بانکهای لندن، سوئیس، نیویورک، تورنتو و ... واریز می‌شد. دکتر محمد قلی مجد پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده کتاب مستند «رضاشاه و بریتانیا» (از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی) با استفاده از منابع وزارت امور خارجه آمریکا اسناد و مدارک معتبری از تغییر مسیر درآمدهای نفتی ایران به حسابهای شخصی رضاشاه را در فصل نهم این کتاب به شرح زیر ارائه کرده است: