19000 جلد کتاب در حوزه تاریخ معاصر


4773 بازدید

کتابخانه تخصصی تاریخ معاصر و مطالعات آرشیوی که شامل مجموعه های دو کتابخانه روابط عمومی و کتابخانه تخصصی پژوهشکده سازمان اسناد ملی است  از تیر ماه 1384 تاسیس و زیر نظر اداره کل اطلاع رســانــی و ارتباطات فعالیت خود را شروع کرده است . این کتابخانه دارای مجموعه ای بالغ بر 19000 جلد کتاب فارسی و لاتین در زمینه تاریخ خصوصا تاریخ معاصر و 240 عنوان نشریه ادواری و روزنامه های صحافی و جاری و همچنین مقادیر قابل توجهی پایان نامه چکیده نامه و جزوات و گزارشات دولتی است. فهرست نویسی کتب در کتابخانه بر اساس نظام رده بندی کنگره است و خدمات دهی به مراجعان به صورت سیستم باز انجام می گیرد .

کتابخانه تخصصی دارای بخش های امانت، مرجع،  مجموعه سازی و سفارشات، و فهرست نویسی و بخش پیایندهاست که هر کدام توسط مسئولان مربوط اداره می شوند . اعضای کتابخانه را منحصرا کارکنان سازمان تشکیــل می دهند و هدف عمده آن کمک به کارکنان سازمان در امور تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشی مربوط به سازمـان است. محققان و دانشجویان نیز در صورت نیاز با معرفی نامه می توانند از خدمات و امکانات کتابـخا نـه بهره مند شوند.

لازم به ذکر است که کتابخانه اخیرا اقدامات گسترده ای را در جهت رایانه ای کردن کتابخانه ا نجام داده و سعـــــی بر آن دارد که اطلاعات تمامی منا بع کتابخانه را وارد رایانه کرده و به صورت پیوسته در اختیار محققان قــرار دهد .

 کتابخانه تخصصی تاریخ معاصر و مطالعات آرشیوی کتا ب های جدید خود را در پایان هر فصل با عنوان تازه های کتاب منتشرمی کند واز این پس نیز سعی بر آن دارد تا در پایان هر ماه گزیده ای از تازه ترین کتاب های خود را در مـعرض دید همکاران و پژوهشگران عزیز قرار دهد.


سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران