استعفای ازهاری از کابینه نظامی


ارتشبد غلامرضا ازهاری به‌عنوان نخست وزیر نظامی شاه، مأمور بود با اعلام حکومت‌های نظامی و برخورد خشن با انقلابیون، مبارزات را سرکوب کند. اما عمر ریاست ازهاری بر دولت کمتر از دو ماه طول کشید و او در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۵۷، استعفانامه خود را تحویل محمدرضا پهلوی داد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن استعفای ارتشبد ازهاری و پاسخ دفتر مخصوص شاهنشاهی به استعفانامه او است.

 

پیشگاه مبارک اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه آریامهر

در این هنگام که اوضاع و احوال کشور ایجاب آن دارد که راه حل سیاسی گره گشای امور باشد جان‌نثار اجازه می‌خواهد استعفای دولت خود را به پیشگاه مبارک تقدیم دارد و آرزو کند مردانی که اداره امور را در این موقع از زمان عهده‌دار می‌شوند با استعانت از نیروی همه مردمی که به میهن خویش عشق می‌ورزند و نگران سرنوشت آن هستند بر مشکلات فائق آیند.

 

تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر

با کمال تأسف استعفای دولت را می‌پذیریم و تا تعیین دولت جدید به شما مأموریت داده می‌شود که امور دولت را کماکان سرپرستی نمایید.

به تاریخ یازدهم دی ۱۳۵۷


استعفای ازهاری از کابینه نظامی