دلیل پیشرفت همسر خانم لیلی امیرارجمند!


4258 بازدید

دلیل پیشرفت همسر خانم لیلی امیرارجمند!
در سند زیر تصریح شده که دلیلی ارتقاء شغلی همسر خانم لیلی‌ امیرارجمند رئیس وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انحرافات اخلاقی خانم وی می‌باشد.