حمایت از آزادی اینترنت در ایران و برنامه‌های آمریکا برای آن


1588 بازدید

حمایت از آزادی اینترنت در ایران و برنامه‌های آمریکا برای آن

 شماره بیست و دوم ماهنامه «اشراف» در هفت فصل منتشر شده است. این ماهنامه که در فهرست مطالب آن عناوینی چون: «آینده‌ای مبهم: واکنش های منطقه به برنامه هسته‌ای ایران»، «حمایت از آزادی اینترنت در ایران»، «پس از بیداری: روندهای امنیتی آتی در خاورمیانه»، «فراتر از فرقه گرایی: ژئوپلتیک، چند پارگی و جنگ داخلی سوریه»، «اظهارات دیوید آلبرت رئیس موسسه علوم و امنیت بین المللی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا با موضوع مذاکرات هسته ای با ایران»، «برقراری مجدد حضور دیپلماتیک آمریکا در ایران: ارتقای امنیت ملی آمریکا و خدمت به شهروندان آمریکایی» و «زمان تصمیم گری برای رژیم صهیونیستی فرا رسیده است: به سوی توافق و طرح‌های ثانوی» به چشم می‌خورد.

در مقاله‌ای که تحت عنوان «حمایت از آزادی اینترنت در ایران» توسط شری ریکیاردی نگاشته شده به بررسی دورنمای کلی اینترنت در ایران می‌پردازد. وضعیت فعلی کاربران اینترنت، مواضع مقامات ارشد ایرانی در قبال موضوع و وضعیت فیلترینگ اینترنت در ایران از جمله موضوعات مورد بحث در این مقاله است. این گزارش در ادامه برخی راهکارها و پروژه‌های ارائه شده از سوی دولت آمریکا به منظور آزادی اینترنت در ایران و عبور از فیلترینگ را مرور و بررسی می‌کند.

«زمان تصمیم‌گیری برای اسرائیل فرا رسیده است: به سوی توافق و طرح‌های ثانوی» عنوان مقاله دیگری است که در این ماهنامه منتشر شده است.

موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در تازه‌ترین گزارش «بررسی راهبردی» این اندیشکده به قلم عاموس یادلین رئیس کنونی این موسسه می‌نویسد: ترازنامه سازمان امنیت ملی اسرائیل در سال 2013 بسیار مثبت بود. برعکس، می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال 2014 اتفاقات پیچیده  و مشکل سازی که در منطقه در حال روی دادن هستند از جمله تلاش برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، تلاش برای حل مناقشه اسرائیل - فلسطین، ناآرامی در کشورهای عربی و ... باشند. مولفه‌های مثبت این ترازنامه باید تدوین راه حلی برای چالش‌های مختلف از طریق توافقات را آسان‌تر کنند و در صورت حاصل نشدن چنین توافقاتی ارائه راه‌های جایگزین مناسب را تسهیل کنند. در هر صورت اکنون زمان آن است که اسرائیل تصمیم بگیرد و برای متوقف کردن روندهای نامطلوب و جلوگیری از تبدیل شدن موارد منفی ترازنامه به تهدیدها و خطرات روشن و نزدیک، ابتکار عمل سیاسی و امنیتی نشان بدهد.


فارس