کتابی که صهیونیست‌ها را عصبانی می‌کند


1604 بازدید

کتابی که صهیونیست‌ها را عصبانی می‌کند

فارس- نشر سایان در تازه‌ترین اقدام خود کتاب مصور مرجعی با موضوع فلسطین را روانه نمایشگاه کتاب کرده است.
«دایره المعارف مصور تاریخ فلسطین» یکی از بهترین کتاب‌های مرتبط با فلسطین و اسرائیل است.
این کتاب با قیمت استثنایی خود یک رخداد تازه در عرصه کتاب مصور خواهد بود. سایان پیش از این «دایره المعارف یهود و صهیونیسم» را راهی کتابفروشی‌ها کرده بود.
این دو کتاب برای اولین بار اطلاعات و تصاویر تازه ای از داخل خاک اسرائیل را منتشر کرده و به بیان زوایای جالبی از آداب و رسوم صهیونیستها، یهودیان و فلسطینی ها پرداخته است.
دایره المعارف فلسطین دومین اثر از مجموعه دایره المعارف مصور انتشارات سایان است. حامد کفاش، امیر منصور و زهرا یگانه در مقام تدوینگران این کتاب تاریخ فلسطین را از سالها پیش از میلاد تا دوران معاصر بررسی نموده و برای بیان مطالب از بیش از 1000 تصویر و نقشه بهره برده‌اند. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:
در این کتاب با متنهایی روان همراه با تصویر نقشه و نمودار با تاریخ فلسطین از روزهای دور آشنا خواهید شد. تاریخ قدس را باید از ابتدا خواند، از روزهای دور، از دوران باستان. تنها در این صورت است که مخاطب به اهمیت این شهر و این سرزمین پی می برد و وقایع کنونی را نیز بهتر درک میکند. گرچه این کتاب از نوع دایره المعارف‌های معمول با مدخلهای الفبایی نیست، بلکه بر اساس نظم زمانی تدوین شده است لیکن از آنجا که موضوع فلسطین را به صورت جزء به جزء با تصاویر و نمودارهای فراوان و با هدف معرفی آن همانند یک مرجع برای مخاطب عمومی مد نظر قرار داده، نوعی دایره المعارف مصور است.