انتشار کتاب «مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری» حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای


1258 بازدید

انتشار کتاب «مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری» حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای

این کتاب مروری بر مبانی، روش و قواعد تفسیری حضرت آیت‌اللّه ‌العظمی خامنه‌ای مدّظلّه العالی در دهه‌ 50 بر سوره‌ توبه است که توسط گروه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و روش و قواعد تفسیری معظّمٌ‌ٌله در آن استخراج شده است.

این کتاب در 120 صفحه و چهار بخش کلی تدوین شده است: 1. روش تفسیری، 2. گرایش تفسیری، 3. مبانی و قواعد تفسیری، 4. ویژگی‌ها و امتیازات.

محقّقان علوم قرآنی،‌ قرآن پژوهان و کلیه علاقه‌مندان به مباحث قرآنی و تفسیری میتوانند از مخاطبان این اثر ارزشمند باشند.

این کتاب بزودی در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.


فارس