مفتح شهید راه وحدت حوزه و دانشگاه


مفتح شهید راه وحدت حوزه و دانشگاه
شهید بزرگوار دکتر محمد مفتح که هم تحصیلات خارج فقه داشت و هم از دانشگاه الهیات دکترا گرفته بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آذر ماه 1358 بدست گروه تروریستی فرقان در محوطه دانشگاه الهیات تهران به شهادت رسید . بدلیل آنکه او با لباس روحانیت در محوطه دانشگاه ترور شد . و همچنین بخاطر سخنرانی های ایشان در مسجد دانشگاه در ترغیب نسل روشنفکر و تحصیل کرده به اسلام و اثر بسزایی که این سخنرانی ها در دل دانشجویان می گذاشت . همچنین به مناسبت مجاهدت ایشان در راه تحقق وحدت میان حوزه و دانشگاه در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، سالروز شهادتش به عنوان روز بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه معرفی شد. زیرا این دو نهاد فرهنگی هر دو از نهادهای بسیار مهم و فرهنگ ساز در نظام جمهوری اسلامی بشمار می روند .