تلاش کمونیستها برای برافراشتن پرچم داس و چکش


2428 بازدید

تلاش کمونیستها برای برافراشتن پرچم داس و چکش
موضوع: اختلاف بین کمونیستها و مذهبیون
گزارش مأمور ویژه ناحیه حاکیست:
در مورخه 10/11/57 عده‌ای از کمونیستها تصمیم داشتند پرچم قرمز با داس و چکش را در جلو مسجد جامع ساری افراشته نمایند لیکن عده‌ای از مذهبیون اعتراض و مانع از این اقدام شده‌اند در نتیجه مذاکره‌ ای بین کمونیستها و مذهبیون انجام که کمونیستها اظهار داشته‌ اند ما در این نهضت سهیم هستیم و از سالهای قبل برای به دست ‌آوردن چنین موقعیتی فعالیت می‌کنیم لذا باید اجازه بدهید پرچم خود را افراشته نمائیم لکن طرفداران مذهب از توضیح قانع نشده و مانع از انجام آن شده‌اند که گویا بر سر همین موضوع زد و خورد مختصری نیز بین آنان رخ داده است نتیجتاً کمونیستها در حالیکه پرچم آنان نیز پاره شده بود با بردن آن از محل متفرق شده‌اند.
ارزیابی خبر : صحت دارد.
نظریه: جهت آگاهی و اقدام بایسته اعلام می‌گردد.