دستور شاه برای حزبی شدن سناتورها


1400 بازدید

از: 322 تاریخ: 13/2/1346

به: عرض می‌رسد شماره: 209/322

موضوع: اظهارات سناتور عباس مسعودیروز جاری (13/2/46) سناتور مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات در صحبت‌های خود با سردبیر روزنامه و خبرنگار پارلمانی اظهار داشت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر فرموده‌اند که سناتورها نیز مانند نمایندگان مجلس شورای ملی رویه سیاسی خود را روشن کنند یعنی به یکی از دو حزب ایران نوین و مردم ملحق شوند زیرا در انتخابات آینده نمایندگان سنا هم باید حزبی داشته باشند.

در پرونده سناتور عباس مسعودی به کلاسه م- س-90 بایگانی شود 30/2/46


 


دستور شاه برای حزبی شدن سناتورها