پیام تشکر رئیس «موساد» از رئیس ساواک


3352 بازدید

پیام تشکر رئیس «موساد» از رئیس ساواک
سند زیر پیام تشکر «اسحاق هوفی» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی از تیمسار نصیری رئیس ساواک است.