بازرگان: باید از روحانیت در مبارزه علیه دستگاه استفاده کرد


2099 بازدید

بازرگان: باید از روحانیت در مبارزه علیه دستگاه استفاده کرد


موضوع : اظهارات مهندس بازرگان

شماره : 26652/20 ه 12 تاریخ 28/12/56صبح روز چهارشنبه 24/12/36 ملاقاتى بین یکى از طرفداران داریوش فروهر با مهندس بازرگان صورت گرفت مهندس بازرگان ضمن گفتگو درباره مسائل روز اظهار داشت در شرائط فعلى باید از نقش روحانیت در مبارزه علیه دستگاه استفاده کرد چون جبهه ملى یک دهم روحانیت در بین مردم نفوذ ندارد و مردم مملکت اکثرا عوام هستند و تعصب مذهبى داشته و از مراجع پیروى میکنند. نامبرده در مورد تشکیل حزب اسلامى اظهار داشت چنانچه آقاى شریعتمدارى بخواهد حزبى تشکیل دهد باید ما مسلمانهاى آگاه آن را تشکیل دهیم بازرگان سپس ضمن ارائه چند نسخه از اعلامیه کمیته دفاع حقوق بشر به رابط فروهر گفت ما یک چیزى نوشته و عید را تحریم نموده‏ایم و امروز قرار است. اکبر استاد بیاید و آن را نیز عده‏اى ببرد و امضاء بگیرد و اوائل هفته آینده آماده میشود.

نظریه شنبه : نظرى ندارد

نظریه سه شنبه : با توجه به دسترسى و صداقت شنبه مفاد گزارش در مورد اظهار مطالب فوق از طرف منشاء مقرون به صحت است. ضمنا عنوان مطالب عنوان شده در ملاقات با منشاء به حفاظت منبع لطمه میزند نمونه اعلامیه قبلاً به استحضار رسیده است.

نظریه چهارشنبه : در مرخصى است