تلاش بهاییان آمریکا در ایران


1551 بازدید

تلاش بهاییان آمریکا در ایران
سری
طبقه‌بندی حفاظتی
گزارش خبر
به: 321
از: 20 ه‍ 2
شماره گزارش: 6591/20 ه‍ 4
تاریخ گزارش: 23/3/47
موضوع: بهائیان

در محافل بهائیان شایع شده که بین نمایندگان اقلیتهای مذهبی که در آدیس آبابا به حضور شاهنشاه معرفی شدند نماینده اقلیت مذهبی بهائیان هم بوده این شایعه را بهائیان بیشتر در محفل جوانان خود منتشر می‌کنند تا آنان را به پابند بودن به مذهب بهائیان امیدوار کرده و منتظر آینده باشند که مذهب آنان در ردیف اقلیتهای رسمی شناخته نشود و همچنین شایع است بهائیان مقیم آمریکا که دارای تشکیلات مذهبی وسیعی در آمریکا به خصوص نیویورک و واشنگتن می‌باشند خودشان را آماده می‌کنند که در سفر اخیر اعلیحضرت همایون به آمریکا ترتیبی بدهند که عده‌ای از کارگردانان مذهبی آنان که در دنیا نفوذ دارند به حضور شاهنشاه شرفیاب شوند و زمینه را برای پیشنهاد و خواسته‌های خود در ایران فراهم سازند.
از طرفی طبق اظهار آقای روحی ارباب کارمند سازمان آب برق آذربایجان که از بهائیان متعصب است چد نفر از سناتورهای آمریکایی که بهائی هستند از طرف یهودیان دیگر طرفدار بهائیان در سنای آمریکا مرتباً در تبادل افکار و مذاکره‌اند که با اعمال نفوذ آمریکاییها در کشورهای کوچک آسیایی به خصوص کشورهای همجوار روسیه مذهب بهایی توسعه و رسمیت داشته باشد زیرا مذهب بهایی طرفدار آزادیهای نامحدودی است که برای تشکیلات ضدکمونیستی و مبارزه با کمونیست مفید است و آمریکا می‌تواند بدین ترتیب ضد کمونیستی را در آسیا و کشورهای همجوار روسیه در سطح بالا نگهدارد. به همین جهت در حال حاضر تقویت مذهب بهائی و به رسمیت شناختن آن در کشورهای ایران، ترکیه، بیش از سایرین مورد توجه است. کارگردانان بهائی در ایران و آمریکا نیز میخواهند حداکثر استفاده را از موقعیت‌ فعلی دولت ایران ببینند. زیرا در حال حاضر یکی دو وزیر کابینه بهائی است و علاوه بر آن پدر نخست‌وزیر (آقای هویدا) نیز گفته می‌شود بهائی بوده و نفوذ بهائیان در حزب ایران نوین فوق‌العاده زیاد است. همچنین شایع است که چندی پیش سازمان حقوق بشر در تهران تشکیل بود و احتمال می‌رفت که بهائیان ایران پیشنهادی برای آزادی فعالیت مذهبی به آنان تسلیم سازمان مزبور بکنند. یک روز در حزب ایران‌نوین که بین آقای خسروانی دبیرکل حزب و دکتر مهذب نماینده مجلس در این مورد بحث بوده آقای دکتر مهذب گفته است اصولاً مذهب در شکلی که باشد بهتر است اگر بهائیان هم دارای تشکیلات مذهبی رسمی در ایران باشند عده‌ای از جوانان به راه درستی و خداپرستی هدایت می‌شوند. چه عیبی دارد.
نظریه منبع. بنابراین شایعه فعالیت شدید بهائیان در زمینه فراهم بودن شرفیابی در آمریکا به حضور شاهنشاه فوق‌العاده قوی است. طبق بررسیهای که شده در 6 ماهه اخیر کارگردانان بهائیان در ایران فعالیت خود را برای به دست آوردن آزادی و فعالیت علنی چندین برابر کرده و اصولاً خوشبین هستند این بار در همین دوران حکومت آقای هویدا عملی خواهد شد و آقای ثابت پاسال و دوستانش نقش اساسی را در این زمینه به عهده دارند.
نظریه رهبر عملیات. نظر به اینکه روحی ارباب جزو محفل ملی ایران می‌باشد و اظهارات فوق نیز به استناد مذاکرات با مشارالیه گزارش گردیده لذا تصور می‌رود گزارش خبری فوق صحت داشته باشد.