کتاب «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی» منتشر شد


2234 بازدید

کتاب «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی» منتشر شد

کتاب «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی» به بررسی تطبیقی انسان کامل از زاویه نگاه دو عارف بزرگ اسلامی «ابن عربی» و «امام خمینی (ره) پرداخته است.

نویسنده کتاب «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی»، معتقد است: این کتاب  تلاش دارد تا انسان کامل در نظرات ابن عربی معرفی شود و آنگاه نظرات و دیدگاه‌های بزرگ عارف شیعه حضرت امام خمینی (ره) تبیین شود و در نهایت در نگاهی تطبیقی، برتری و عمل تفکرات ایشان مشخص شود.

این کتاب دارای 5 پخش نظیر «کلیات»، «هستی‌شناسی انسان کامل»، «انسان کامل در نگاه ابن عربی»، «انسان کامل در نگاه عرفانی امام» و «نگاهی تطبیقی به نظرات ابن عربی و امام خمینی (ره)» است.

در بخشی از این کتاب درباره «انسان آیینه تمام‌نما» آمده است: در عرفان نظری هرچه که بهره‌ای از هستی دارد؛ همچون آیینه‌ای است که باری تعالی در آن جلوه می‌نماید. در این میان انسان کامل آیینه تمام قدی است که حق در آن جلوه می نماید. دیگ مخلوقات تکه آیینه‌هایی هستند که هر یک به اندازه و شکلی که دارند، نمایانگر آن محبوب حقیقی هستند. به عبارتی:

آیینه از لحاظ طول و عرض و انحناء و مدور بودن و بزرگی و کوچکی به هر شکلی که باشد، رائی را در خود به همان منوال نشان می دهد.

همچنین می‌توان عالم را همچون آبی روان در نظر گرفت که عکس رخ جانان را در خود هویدا کرده است. «کمال رؤیت حق و مشاهده تمام ذات با اتصاف آن به اسماء و صفات به نحو تفصیل، به طوری که شامل جمیع مظاهر و مراتب وجود باشد، فقط در حقیق مرآت انسان ممکن الحصول است.

 

 

به اعتبار احاطه مراتب وجودی انسان و جامعیت آن نسبت به جمیع حضرات به طور تفصیل و ظهور، نه به نحو کمون و استجنان، وگرنه، هر شی مظهر جمیع حضراتست.» ولی تنها انسان کامل است که آن را ظاهر و متجلی می‌نماید.

هر چند که انسان کامل همچون آیینه‌ای تمام‌نما است اما مرآتیت او دارای دو وجه است: وجه ربوبیت، وجه عبودیت. در وجه ربوبیت آن خصایص و ویژگی‌های والای ربوبی پیداست و در وجه عبودیت و بندگی‌اش از تمام کائنات خوارتر و بی‌مقدارتر است و نقایص و کاستی‌های عبودیت هویدا می‌باشد.

مؤسسه چاپ و نشر عروج کتاب «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی» را در 227 صفحه و با قیمت 8000 تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است.


فارس