اهم وقایع 22 بهمن 57 به روایت ساواک


2124 بازدید

اهم وقایع 22 بهمن  57 به روایت ساواک
موضوع : گزارش نوبه‏اىمدت دوره از ساعت 0700 روز 22/11/57 الى ساعت 0700 روز 23/11/57 اهم وقایع در مدت دوره بشرح زیر باستحضار میرسد

1ـ از صبح روز 22/11/57 عده‏ اى در مسجد سید تجمع و بسخنرانى آقاى صلواتى گوش فرا دادند مطالب سخنرانى در مورد جنگهاى خیابانى تهران بود و مطالبى که اغلب وسیله رادیو پخش میشد.

2ـ از ساعت 1600 پس از اعلام بیطرفى ارتش تیمهائیکه در نقاط مختلف شهر مستقر بودند بترتیب نقاط را تخلیه و بهمین علت هیچگونه برخورد و خشونتى ببار نیاورد.

3ـ در طول مدت ساعات منع عبور و مرور هیچگونه حادثه‏ اى در شهر رخ نداد.

4ـ بلافاصله پس از اعلام بیطرفى ارتش کلیه کلانتریهاى داخل شهر تخلیه و در شهربانى مستقر گردیدند.1

رئیس شعبه عملیات و اطلاعات فرماندار نظامى

سرگرد مدنى

گزارش و اقدام شود. 23/111ـ «مردم اصفهان با شادمانى و سرور زایدالوصفى از این که مبارزات قهرمانانه ملت مسلمان ایران نتیجه داده و کاخ 57 سال ظلم و ستم ویران گردیده است به شادى پرداختند که این ابراز خرسندى با روشن کردن چراغهاى اتومبیل، مغازه‏ها، رقص برف پاکن اتومبیل‏ها و بوقهاى مقطع وسایل نقلیه در اصفهان تجلى کرد. (اطلاعات، ش 17519، ص 13) براى واگویى شادمانى مردم از پیروزى انقلاب اسلامى، به روزنامه‏هاى 23 بهمن 1357 رجوع کنید.

* امام در دومین پیام خود، امروز (22/11/57) از مردم خواستند مانع آشوب و هرج و مرج شوند و از غارت، آتش سوزى، مجازات متهمان و از بین بردن آثار علمى و فنى و صنعتى و هنرى و اتلاف اموال عمومى و خصوصى جلوگیرى کنند. «من اکیدا اعلام مى‏کنم که هر کس دست به چنین عملیاتى بزند، از جامعه انقلابى ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است... ثالثا افرادى از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار مى‏گیرند، هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید.... از همه شما برادران و خواهران عزیزم مى‏خواهم که با دولت موقت انقلاب اسلامى که وارث یک سلسله خرابیهاى دولتهاى فاسد گذشته است همکارى نمایید تا به حول و قوه الهى هر چه زودتر با همکارى یکدیگر، ایران اسلامى آباد و آزاد را که مورد غبطه جهانیان باشد بسازیم.» (صحیفه امام، ج 6، صص 125 و 126)