تصاویری از تظاهرات مردم تهران علیه نخست وزیر بهایی


1642 بازدید

عبدالحسین هژیر در خانواده ای بهایی زاده شد. در دوران جوانی، پست های منطقه ای متعددی را تجربه کرد و در برخی کابینه ها، از جمله کابینه احمد قوام نیز به وزارت نیز رسید.

در بیستم خردادماه 1327، زمزمه نخست وزیری او آغاز شد و در بیست وسوم همان ماه، به این پست رسید. گفته می‌شد که محمدرضا و اشرف پهلوی نسبت به نخست وزیری وی تمایل فراوان داشتند و در حد توان، بستر آن را فراهم کرده بودند. عالم مجاهد مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که هژیر را از وابستگان و عاملان انگلستان می‌شمرد، با اعلام یک راهپیمایی از منزل خود به سوی مجلس شورای ملی، مخالفت خویش را با وی اعلام کرد.

در روز موعود جمع زیادی از مردم با حضور شهیدان نواب صفوی، سید عبدالحسین واحدی، سید حسین امامی و...، قرآن و بیرق به دست به سوی مجلس شورای اسلامی به راه افتادند. در برابر مجلس قوای نظامی با اسلحه گرم و سرد به مردم حمله کردند و عده زیادی را به شدت مجروح ساختند. تصاویری که پیش روی داریدنمایانگر این رویداد تاریخی است.

 

 

عبدالحسین هژیر در دوران وزارت دربار در برابر کاخ مرمر

 

خرداد1327، اجتماع معترضین به هژیر درمنزل آیت الله کاشانی، باحضور ایشان، شهید نواب صفوی و سید حسین امامی

 

خرداد1327، حرکت معترضین به هژیر به سوی مجلس شورای ملی با جلوداری قرآن کریم

 

خرداد1327، حرکت معترضین به هژیر به سوی مجلس شورای ملی با جلوداری قرآن کریم. درتصویر شهید سید حسین امامی دیده میشود

 

اجتماع معترضین به هژیر در برابر مجلس شورای ملی

 

درگیری قوای نظامی با معترضین به هژیر در برابر مجلس شورای ملی


فارس