پیشنهادهای امنیتی تیم بختیار به ساواک چه بود؟


1158 بازدید
شاپور بختیار

۱۸ بهمن‌ماه ۵۷ در حالی که شش روز از بازگشت امام به ایران و  دو روز از معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت می‌گذشت، هواداران بختیار و مشروطه سلطنتی در استادیوم امجدیه تجمعی برگزار می‌کنند. این تجمع در واقع دومین تجمعی است که در این چندروزه با چنین عنوانی برگزار می‌شود. پیش از این ۵ بهمن‌ماه نیز تجمعی در میدان بهارستان در حمایت از بختیار و سلطنت مشروطه برگزار شده بود.
در حالی که برخی راویان نزدیک به بختیار سالها بعد کوشیده‌اند این تجمعات را خودجوش و نشانه‌ای از بدنه مردمی بختیار معرفی کنند، اسناد ساواک گویای این است که این تجمعات در واقع بخشی از طرح امنیتی و پروژه‌ی اطلاعاتی پیشنهادی تیم بختیار به ساواک بود که ابتدای بهمن‌ماه برنامه‌ریزی شده بود.
اول بهمن‌ماه جلسه‌ای با حضور رضا مرزبان مشاور بختیار، مشیری یزدی معاون نخست‌وزیر، هوشنگ معین‌زاده مدیرکل امور اجرایی نخست‌وزیری و نماینده‌ی اداره امنیت‌داخلی ساواک برگزار می‌شود. مرزبان که رئیس جلسه است ابتدا به نمایندگی از بختیار می‌گوید نخست‌وزیر معتقد به عدم خشونت و مراعات جوانمردی است و مایل نیست دولت در جهت خونریزی عمل کند. مرزبان در ادامه، دستورات بختیار را به شرح زیر ابلاغ می‌کند:


«۱-شناخت کلیه گروههای چریکی با هرنوع وابستگی و محل استقرار و طرز عملکرد و قدرت و امکانات هر یک

۲- شناخت رابطین گروههای فوق‌الذکر و نحوه ارتباط آنها با کارکنان وزارت‌خانه‌ها

۳- شناخت عوامل باصطلاح ناراحت چپی در وزارت‌خانه‌ها (کمونیست‌ها از هر نوع که باشند)

۴- ایجاد مرکز عملیات چریکی شامل یک یا چندخانه در شهر تهران (در صورتیکه عملیات موثر واقع شود تشکیل نظایر آن در  شهرستانها) با وسایل چاپ و غیره تحت نامهای زیرپوشش حفاظتی بمنظور تهدید کلیه اشخاص رده بالای کشور که بی‌تفاوت نشسته‌اند و یا از طرف چریکهای اصلی مرعوب و ساکت شده‌اند. چنانچه ایجاب نمود به این قبیل خانه‌ها ضربه زده خواهد شد و از آن استفاده تبلیغاتی بعمل خواهد آمد.

۵-با اقداماتی که بعمل آمده، ظرف هفته آینده سازمان رادیو تلویزیون شروع بکار خواهد نمود و مناسب خواهد بود ساواک نیز به عوامل خود در این سازمان دستور دهد اعتراضاتی را در جهت شروع به‌کار آغاز  نمایند تا گروه تهدیدکننده کارکنان رادیووتلویزیون در اقلیت قرار گیرند.

۶-مقارن شروع به‌کار کارمندان رادیووتلویزیون ترتیبی داده شود به ساختمان‌ها و وسایل چاپی روزنامه‌‌های کیهان و اطلاعات تحت عنوان اینکه بی‌طرفی نقض شده و مرتبا مطالب مربوط به آیت‌الله خمینی درج و شئون سایر نظام آیات عظام رعایت نمی‌گردد ضرباتی وارد شود.

۷- ترتیب شناسائی مخالفین و محرکین اعم از نمایندگان مجالس، پرسنل دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی، قضات، وکلای دادگستری، اعضای کانون نویسندگان و کارمندان دولت و سایرین داده شود.

۸- اعلامیه‌های متعدد جعلی با مُهر خمینی، عکس سایر آیات چون شریعتمداری، میلانی، خوئی و... تهیه و تکثیر گردد تا بتِ خمینی شکسته شود.

۹- عده‌ای از موافقین درخواست نموده‌اند اجازه داده شود راهپیمائی نمایند. برای اجرای این برنامه در اداره‌کل امور اجرائی و پیگیری نخست‌وزیری سازمانی داده شده تا هماهنگی لازم را اجرا نماید.
درخواست شد کسانی که مورد شناسائی ساواک میباشند تشویق به این اجتماع و راهپیمائی گردند. ضمنا شماره تلفنهای نخست‌وزیری که این تشکل را بوجود خواهد آورد در جراید درج خواهد شد.
قبلا عده‌ای از میهن‌پرستان تقاضای اجتماع و راهپیمائی نموده بودند و روز سه‌شنبه ۵۷.۱۰.۲۶ از حضور تیمسار ریاست ساواک استدعا گردید مبالغی در اختیارشان قرار گیرد و مقرر فرمودند از مدیریت اداره‌کل سوم اخذ و پرداخت گردد و وقتی موضوع را مدیریت‌کل بعرض رساندند، موضوع پرداخت پول منتفی گردید و ارتباط با آنان تا به امروز قطع شده است.

۱۰- در صورت لزوم عملیات ضدچریکی آغاز و با حداقل لطمه، اشخاص فعال دستگیر و طبق ماده ۵فرمانداری نظامی در محل مناسبی بازداشت گردند.

۱۱- برای برقراری تماس اطمینان‌بخش تلفنی بین ساواک و نخست‌وزیری، یک دستگاه رمزکننده تلفنی در اختیار آقای معین‌زاده قرار گیرد.

۱۲- چون احتمال دارد از طرف آقای نخست‌وزیر موضوع در شورای امنیت‌ملی مطرح گرددر آقای مهندس مرزبان شماره رمز طرح را از بند ۱ تا ۴ با کد دی.دبیلیو.وان d.W.۱ و طرح راهپیمائی را دی.دبلیو.تو D.W.۲ مشخص نمود.
نامبرده خواستار اجرای فوری طرح مذکور بود که به اطلاعشان رسید تا آماده‌شدن مقدمات کار مناسب خواهد بود جناب آقای نخست‌وزیر شخصا خط مشی کلی دولت را به استحضار تیمسار یاست ساواک برسانند تابه امر معظم‌له اقدامات اساسی صورت گیرد. با تقدیم احترام.»

یک روز بعد طباطبائی، سرپرست اداره‌کل سوم (امنیت‌داخلی» ساواک که پس از پرویز ثابتی عهده‌دار این سمت شده پایین این گزارش خطاب به ریاست ساواک می‌نویسد:
 «۱- در مورد میتینگ روز ۵شنبه ۵/۱۱/۵۷ هم‌آهنگی لازم انجام شده است.
۲- در مورد عملیات توضیح داده شد که ساواک وظیفه اجرائی ندارد. اطلاعات مکتسبه در اختیار گذارده می‌شود. مراجع انتظامی هستند که وظیفه‌دار انجام امور اجرائی هستند..
۳-شناسائی گروه‌های چریکی و یا مخالفین ضمن وظائف ساواک است و این کار را انجام می‌دهد.»
 


پیشنهادهای امنیتی تیم بختیار به ساواک چه بود؟