رابطه بی‌بی‌سی و بهائیت به روایت ساواک


آذرماه ۱۳۵۷ یکی از منابع ساواک گزارشی با جزئیات از نقش پررنگ بهائیان در رادیو بی‌بی‌سی فارسی می‌دهد. متن این گزارش به شرح زیر است:
گویندگان بخش خبر فارسی بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی همگی بهائی هستند و حتی مبلغ هنگفتی پول از طرف بهائیان مقیم اروپا در اختیار این بنگاه قرار گرفته است. همچنین قسمتی از برنامه جام‌جهان‌نما را کمیته بهائیان لندن تهیه و به گویندگان فارسی میدهند. زیرا طبق قرارداد در ازاء مبالغی پول، ده الی پانزده دقیقه از وقت سخن‌پراکنی فارسی به این مقاله اختصاص دارد.

اسامی واقعی گویندگان فارسی رادیو بی‌بی ‌سی بشرح زیر میباشند:
۱- فریدون جهانشاهی   ۲-فرزاد بشارت   ۳-شهرام حمزه‌لو   ۴ سیما مولائی   ۵-فردا آوانسیان   ۶-فریدون جاهد   ۷-لطفعلی خنجی که بهائی اهل بوشهر است   ۸-شاداب وجدی   ۹-هژیر تیموریان   ۱۰- ترانه نیک‌آئین   ۱۱-ابوالقاسم طاهری   ۱۲-مجید مسعودی   ۱۳-باقر معین‌


حدود شش نفر از این تعداد کار خود را از بهار ۱۳۵۳ شروع کرده‌اند و بقیه از سال ۱۳۵۶ مشغول کار شده‌اند و حتی فرزاد بشارت و لطفعلی خنجی و شاداب وجدی (ردیف‌های ۲ و ۷ و۸) از دانشجویانی بوده‌اند که از طرف شرکت ملی نفت و با پول آن شرکت در لندن مشغول بکار شوند. لیکن در حال حاضر هیچ‌یک از آنها خیال بازگشت به‌ایران را ندارند. 
این عده با برادرِ هویدا و زند و چندنفر دیگر که جزو کمیته بهائیان لندن میباشند در تماس هستند، همچنین انتشار روزنامه‌ای به نام پست‌ایران در لندن نیز با کمک این عده انجام می‌پذیرد. ضمنا در بعضی مواقع این افراد ضمن ترجمه مقاله جهت مسئولین بی‌بی‌سی طوری کلمات را جابجا میکنند که بی‌بی‌سی متوجه نشده و اینان لغات را به میل خود و بر ضد ایران تحریف مینمایند.


رابطه بی‌بی‌سی و بهائیت به روایت ساواک