خوش رقصی‌!


1580 بازدید

خوش رقصی‌!
طبق دعوت قبلی که از طرف تقی‌افراخان عضو حزب مردم به مناسبت بزرگداشت ششم بهمن به عمل آمده بود از ساعت 1900 روز 7/11/48 عده‌ای در حدود 60 نفر از سران حزب مردم منجمله:
رامبد،‌سپهبد ورهرام، سناتور بهادری، مهندس بهبودی، زهتابفرد، دکتر مدرسی، ناصر و خسرو فرهادپور، دکتر باقر شریعت، فخری طباطبایی، عبدالحسین طباطبایی، اویسی، دکتر ابراهیمی، مهندس والا، شیخ رضایی، صمصمامی، عبدالکریم عمویی،‌قره‌گوزلو، دکتر رفعت، غلامرضا مجید و شربیانی به اتفاق بانوان خود در محل درآیون سینما ونک اجتماع نموده‌‌اند.
پس از صرف چای و مشاهدة فیلم سینمایی شرکت‌کنندگان جهت صرف شام به سالن دانسینگ سینما دعوت گردیده و در این هنگام سالن مزبور والاحضرت شاهدخت فاطمة پهلوی آقای هویدا نخست‌وزیر و بانو و ‌آقایان مهندس اصفیا قائم‌مقام نخست‌وزیر، دکتر مجیدی وزیر کار، دکتر گودرزی وزیر تولیدات کشاورزی، دکتر شاه‌قلی وزیر بهداری، حاجبی بازرس قانون شرکت سهامی کارخانجات ایران و آجودان کشوری شاهنشاه آریامهر به اتفاق بانوان خود مشغول صرف شام بوده‌اند. پس از صرف شام آقای نخست‌وزیر با والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی و بانو هویدا با آقای دکتر شاه‌قلی و بقیه همراهان نخست‌وزیر هر کدام با بانوئی شروع به رقص کردند موقعی که نامبردگان در روی سن مشغول رقص بودند فرهاد‌پور گفت چون در این جلسه حزب مردم اکثریت دارد بهتر است ما هم همراه نخست‌وزیر شروع به رقص نماییم. دکتر ابراهیمی به شوخی گفت اعضای حزب مردم رقص بلد هستند ولی نمی‌توانند خوش‌رقصی کنند و آخرالامر چند نوبت عده‌ای از اعضای حزب مردم با بانوان خود در رقص شرکت کردند. (در تمام دفعات آقای نخست‌وزیر فقط با والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی می‌رقصید.)