خاطرات یک مامور گمرک


2129 بازدید

خاطرات یک مامور گمرک
از : 10 هـ 3 تاریخ : 22/8/57
به : 341 شماره : 12030/10 هـ
موضوع : تشکیل جلسه کلوپ روتاری
در ساعت 1300 روز فوق ]27/7/57[ جلسه هفتگی کلوپ روتاری اصفهان در هتل کورش با حضور 21 نفر از اعضا تشکیل گردید. در این جلسه آقای اسحق‌نژاد کارمند بازنشسته گمرک مهمان آقای علی تبریزی‌زاده بود آقای اسحق‌نژاد اظهار داشت که امروز می‌خواهم یک قسمت از برخوردهایی را که در مدت خدمتم رخ داده برای شما شرح دهم و ادامه داد که حدود چهار سال قبل مسئول گمرک شاهپور بودم روزی یک کشتی حامل گوشت یخ زده در بندر پهلو گرفت و نماینده آنهایی که سفارش داده بودند با یک وکیل دادگستری نزد من آمدند که گوشت را بلافاصله ترخیص کنند و حدود 20 کامیون یخچال‌دار هم با خود به بندر آورده بودند ما یک نفر دامپزشک داشتیم که ارمنی بود و مرد بسیار درست و ضمناً کارشناس گمرک نیز بود به او دستور داده شد که طبق انون از لحاظ بهداشتی گوشتها را آزمایش کند او ابتدا 6 رأس لاشه را آزمایش کرد و نوشت که این گوسفندها قبل از ذبح مسموم بوده‌اند لذا طبق قانون و دستور، ما بایستی آنها را معدوم کنیم وکیل مدافع آنان اعتراض نمود مجدداً 6 لاشه دیگر آزمایش شد و مجدداً نظریه قبلی خود را که لاشه‌ها قبل از ذبح مسموم بوده‌اند تکرار نمود. به دکتر اعتراض شد که او چیزی نمی‌فهمد با تهران تماس گرفته شد گفتند که گوشتها را به تهران حمل کنید تا آنها را معاینه کنیم و بعد از چند روز که نتیجه را از تهران خواستیم گفتند فقط بیست عدد از لاشه‌ها خراب بود و بعداً معلوم شد که این گوشتها را که باید معدوم می‌کردند و یا به مصرف صابون‌پزی برسد به قیمت ارزان خریده بودند که در ایران به قیمت گوشت خوب عرضه کنند و دست چند نفر متنفذ در این کار بود که همه دستگاهها را در اختیار داشتند سپس گفت مدتی قبل نیز در گمرک مهرآباد بودم در حدود 80 صندوق به گمرک رسید و در اظهارنامه گفته شد که در این صندوقها اوراقی است که مربوط به سازمان امنیت می‌باشد و چون ما به منظور صحت موضوع یکی از صندوقها را باز کردیم تمام صندوق از اشیأ لوکس پر بود و چون خبر را به همه جا اطلاع دادیم یک مرتبه سروکله یک صد سرباز پیدا شد و اطراف صندوقها را گرفتند و بار کامیون کردند و بدون تشریفات گمرکی به نام سازمان امنیت بردند شخصی که این کار را کرده در صندوق را باز نمود داماد سپهبد وثوق بود که از کار برکنار کردند و بعداً که سپهبد وثوق توضیح خواسته بود به او گفتند چون ایشان اوراق مربوط به سازمان را باز کرده است و چون گفتند این صندوقها همه اشیأ لوکس در آن بوده و اوراق نبوده جواب دادند که ما در هر صندوقی چند جنس شکستنی گذارده بودیم تا چنان که معلوم شود اگر صندوقها باز شده موضوع را پیگیری کنیم‌.
نظریه شنبه‌: نظری ندارد. نظریه یکشنبه‌: تشکیل جلسه مورد تأیید است‌.نظریه چهارشنبه‌: تشکیل جلسه و طرح مسائل فوق مورد تأیید است‌.نظریه جمعه‌: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است‌. ادیب 22/8