بیش از 350 مقاله فصلنامه مطالعات تاریخی در دسترس پژوهشگران


1936 بازدید

بیش از 350 مقاله فصلنامه مطالعات تاریخی در دسترس پژوهشگران

فصلنامه مطالعات تاریخی از سال 1382 با هدف تبیین ابعاد و زوایای مختلف تاریخ معاصر شروع به کار کرده و تا کنون 69 شماره‌ی آن منتشر شده است. سایت این فصلنامه اخیرا آرشیو همه مقالات منتشرشده خود در این سالها _ بیش از سیصد و پنجاه عنوان_ با موضوعات مختلف را در دسترس پژوهشگران تاریخ معاصر قرار داده است.  برای مشاهده‌ی این آرشیو به سایت فصلنامه مراجعه کنید.