انتشار فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ اسلام و ایران»


6380 بازدید

انتشار فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ اسلام و ایران»

جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ اسلام و ایران» توسط انتشارات دانشگاه الزهرا (س) ویژه تابستان ۹۵ منتشر شد.

«بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان(۹۱۲-۷۷۱ق) و مساله مشروعیت حاکمیت»، «بررسی اثر نومادیسم بر ساختار نظامی ایران از دوره صفوی تا اواخر دوره قاجار»، «زن و تحول گفتمان از خلال نشریه های زنان (از مشروطه تا پهلوی)»، «تبیین تاریخی رابطه سیاست، تجارت و زیارت درحجاز (قرن اول هجری قمری)»، «علل گزینش محل کتیبه ی بیستون از سوی داریوش بزرگ»، «چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی»، «تاریخ‌نگاری در ایران باستان؛ ماهیت و روش آن با توجه به رویکردهای مختلف به مفهوم «تاریخ»»، «بررسی و تحلیل نظامهای تاریخگذاری وقایع در تاریخنگاری عصر صفوی» و «نقش دیپلماسی شاهرخ تیموری در شبه قاره هند» از جمله مقالات منتشر شده در این نشریه علمی پژوهشی است.

 


خبرگزاری مهر