لوموند: «فدائیان اسلام» تحت نفوذ کامل آیت‌الله کاشانی است


«فدائیان اسلام» یک جمعیت مذهبی کوچک، ولی قوی است. این جمعیت را به حزب «اخوان‌المسلمین» مصر می‌توان تشبیه کرد، البته از نظر کمیت کوچکتر از آن است، ولی عده قلیل اعضای آن از جان‌ گذشته و به قول خود «فدائی» هستند. سید ابوالقاسم کاشانی روحانی سیاستمدار معروف ایران در این جمعیت نفوذ کامل دارد.(مجله خواندنیها؛ ۲۲ اسفند ۱۳۲۹؛ به نقل از روزنامه فرانسوی «لوموند»)


لوموند: «فدائیان اسلام» تحت نفوذ کامل آیت‌الله کاشانی است