اطلاعیه دادستانی درباره عامل ترور شهید قدوسی


4397 بازدید

اطلاعیه دادستانی درباره عامل ترور شهید قدوسی
یک هفته پس از آن که شهید قدوسی، دادستان کل کشور بر اثر انفجار بمب در دفترش به شهادت رسید، 21 شهریورماه 61 دادستانی در اطلاعیه‌ای محمود فخارزاده کرمانی را عامل این عملیات تروریستی اعلام کرد. بعدا مشخص شد فخارزاده عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق در دادستانی بوده است.