عروج طیب حاج رضایی از خاک تا افلاک


طیب حاج رضائی (میرطاهری‌) در سال 1298 ش به دنیا آمد. شهرت طیب در تهران خلق و خوی عیاری وی بود. طیب از بار فروشان میدان تهران بود. در سال 1320 ش وقتی قرار شد افراد شرور را سر جایشان بنشانند طیب را به بندرعباس تبعید کردند ولی چندی بعد به تهران آمد. طیب با طرفداران فراوانی که داشت ابتدا از حکومت محمدرضا پهلوی حمایت کرد ولی به علت داشتن هیأت مذهبی و برپایی مراسم سوگواری در روزهای ماه محرم تمایلات مذهبی وی در سال 1342 با آغاز 15 خرداد در جهت سیاسی تازه ای قرار گرفت‌. طیب و هیأت مذهبی وی در محرم سال 1342 از نهضت امام خمینی حمایت کردند. رژیم پهلوی‌، او و برادرش را دستگیر و از وی خواست که اقرار کند که پول گرفته‌اند تا حادثه 15 خرداد را در تهران ایجاد نماید.
طیب حاضر به بیان این دروغ نشد و در 42/8/11 در پادگان حشمتیه تهران به جوخه اعدام سپرده شد. پس از شهادت جامعه روحانیت ایران در تجلیل از ایشان مجالس سوگ برپا کرد. طیب طبق وصیت خودش در شاه عبدالعظیم تهران کنار قبر مادرش به خاک سپرده شد و در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی مدفون گردیدند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
عروج طیب حاج  رضایی از خاک تا افلاک

یکی از دسته های عزاداری طیب حاج رضایی در خرداد 1342

طیب حاج رضایی در دادگاه نظامی در کنار وکیل تسخیری اش

دادگاه نظامی ارتش در حال محاکمه طیب حاج رضایی

قرائت حکم اعدام طیب حاج رضایی توسط منشی دادگاه نظامی

اجرای حکم تیرباران در پادگان حشمتیه تهران بامداد یازدهم آبان 1342