کاریکاتور روزنامه اطلاعات به مناسبت آزادسازی خرمشهر


کاریکاتوریست روزنامه اطلاعات در چهارم خرداد ماه 1361 با انتشار این اثر تلاش کرده است به سهم خود نقشی در انعکاس واقعیت های جنگ صدامیان علیه ایران داشته باشد. دراین کاریکاتور که متاسفانه نام صاحب اثر ذکر نشده است، آزادی خرمشهر نمادی برای تسلیم آمریکا (تصویر عموسام)، اسرائیل (تصویر مناخیم بگین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیست) و شیوخ عربی خلیج فارس به عنوان حامیان صدام حسین معرفی شده است.


کاریکاتور روزنامه اطلاعات به مناسبت آزادسازی خرمشهر