گفت و گوی طلاب در باره مدرسه فیضیه


1502 بازدید

گفت و گوی طلاب در باره مدرسه فیضیه
به : 312 تاریخ 24/8/35

از : 21 ه شماره : 5047/21قبل از ظهر روز 16/8/35 منزل آقامرتضى حائرى عده‏اى از طلاب یزدى جمع بودند و صحبت از مدرسه خان شد که طلاب جلو درب مدرسه داخل خیابان اجتماع میکنند و منظره بدى بوجود میآورند. صالحى یزدى اظهار داشت چون صحن مدرسه خان کوچک است و گنجایش طلاب را ندارد لذا مجبورند که از فضاى خیابان استفاده کنند. آقامرتضى حائرى اظهار داشت مدرسه فیضیه نعمتى بود. صالحى گفت در قم شایع است که مدرسه فیضیه را تحویل آیت‏اله شریعتمدارى داده‏اند. حائرى گفت خیر ولى من حاضرم تعهد بدهم و مدرسه را تحویل بگیرم. تعهد میدهیم و کنترل میکنیم. اگر توانستیم که هیچ و اگر نتوانستیم و حریف طلبه‏ها نشدیم رها میکنیم تا دولت مجددا تحویل بگیرد. من سئوال کردم تا بحال از طرف دولت به شما پیشنهادى شده که تعهد بدهید و مدرسه را تحویل بگیرید؟ ایشان گفتند خیر تاکنون بما پیشنهادى نشده. ما هرچه شنیده‏ایم از مردم بوده از طرف دولت در این زمینه با ما صحبتى نشده.

نظریه شنبه ـ نظریه ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح و مورد تأیید است. از وقتى مدرسه فیضیه تعطیل شده طلاب بیشتر به مدرسه خان هجوم میآورند و چون گنجایش ندارد ناچارا در جلو مدرسه اجتماع میکنند. موضوع شایعه تحویل مدرسه به شریعتمدارى از تعمیر کتابخانه مدرسه فیضیه وسیله حاج آقا مجتبى عراقى سرچشمه گرفته. شراره

نظریه دوشنبه ـ

با توجه بکمبود مسکن در قم از موقع تعطیل مدرسه فیضیه طلاب در دسته‏هاى متفرق منازلى را اجاره نموده و در آنجا زندگى مینمایند در نتیجه علاوه از اینکه کنترل طلاب براى 21 ه مشکل گردیده وضع مسکن در قم بیش از پیش وخیم‏تر گردیده است. علیهذا با عرض مراتب فوق چنانچه هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف مدرسه فیضیه اقدام گردد در وضع مشکلات معروضه بالا اثرات مثبتى دربر خواهد داشت. پارسا

نظریه سه‏شنبه : با تأیید مفاد گزارش جزو نظرات داده شده باستحضار میرساند که تحویل مدرسه فیضیه بهر یک از آیات موجود در قم بصلاح نبوده چون کنترل طلاب در این محل وسیله اداره کننده امکان‏پذیر نیست و چنانچه از طریق سازمان اوقاف یا بطرقى دیگر در این باره اقدامى صورت گیرد اسکان طلاب در فیضیه مقدارى از مشکلات را حل مى‏نماید. رهبر