کاریکاتور روزنامه کیهان در باره کودتای نقاب (پایگاه هوایی شهید نوژه همدان)


کاریکاتور روزنامه کیهان  در باره کودتای نقاب (پایگاه هوایی شهید نوژه همدان)
کودتای نقاب که به غلط تحت عنوان کودتای نوژه مشهور شده است توسط آمریکا و به قصد براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با تشکیل ائتلاف نظامیان و سیاسیون آمریکایی و عوامل وابسته به رژیم شاهنشاهی طرح ریزی شد بود،که با هوشیاری مسئولین انقلابی یک روز قبل از اجرا، به شکست انجامید.