روزنامه اطلاعات؛ 25 اردیبهشت 1327


2463 بازدید

روزنامه اطلاعات؛ 25 اردیبهشت 1327درگیری شدید بین اعراب و صهیونیست ها در مناطق اشغالی فلسطین یک روز بعد از تشکیل دولت اسرائیل