آیت الله طالقانی و مارکسیستها و منافقین


1625 بازدید

کتاب «آیت‌الله طالقانی و گروه‌های سیاسی» با موضوع بررسی نوع ارتباط آیت‌الله طالقانی با نیروهای سیاسی مذهبی، ملی و مارکسیست در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش مهر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تازگی کتابی با عنوان «آیت‌الله طالقانی و گروه‌های سیاسی» را به قلم علی کردی منتشر کرده است که به واکاوی فعالیت‌های سیاسی وی در تاریخ مبارزات مردم ایران در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

این کتاب به گفته نویسنده، با این فرض نوشته شده است که مناسبات و تعاملات آیت‌الله طالقانی با جریان‌های مختلف از شفافیت یک جریان ویژه برخوردار نبوده است و ایشان در عرصه فکری و سیاسی ایران واکنشی فراجناحی داشته‌اند.

این کتاب در فصل نخست خود به موضوع شخصیت طالقانی به عنوان یک روحانی سیاستمدار و فردی از جریان مذهبی مبارزین علیه رژیم پهلوی پرداخته شده است و در ادامه و در فصل دوم کتاب نویسنده به سراغ بحث در مورد رابطه دو سویه وی و جریان اسلامی توجه نشان داده است و به طور ویژه رابطه او با فدائیان اسلام را مورد توجه قرار داده است.

بخش دیگری از این کتاب به واکاوی ارتباط طالقانی با نیروهای ملی‌گرا اختصاص دارد که در فصل نخست به موضوع بررسی مناسبات وی با جبهه ملی و در فصل بعد به بررسی ارتباط او با نهضت آزادی پرداخته است.

نحوه ارتباط طالقانی با جریان‌های التقاطی و نیروهای مارکسیست نیز موضوع سومین بخش از این کتاب است که در وهله نخست موضوع ارتباط وی با سازمان مجاهدین خلق را مورد توجه قرار می‌دهد و در ادامه به نوع تعامل وی نیروهای مارکسیستی می‌پردازد. در این بخش از کتاب نویسنده به صورت مجزا به موضوع نیروهای حزب توده و دموکرات به عنوان دو شاخه اصلی این جریان توجه نشان داده است.

کتاب «آیت‌الله طالقانی و گروه‌های سیاسی» در 248 صفحه و با قیمت 7500 تومان منتشر شده است.


مهر