انورسادات رییس جمهور مصر هدیه ای از غلامرضا نیک پی دریافت میکند .


2220 بازدید


انورسادات رییس جمهور مصر هدیه ای از غلامرضا نیک پی دریافت میکند .