وزیر اقتصاد، قمار باز بازنده!


1509 بازدید

وزیر اقتصاد، قمار باز بازنده!
موضوع: قمارهای انصاری

آقای محمد ستایش فخر روزنامه کیهان در یک صحبت خصوصی اظهار داشته آقای انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای عقد قرارداد به فرانسه رفته بود در یک جلسه ضمن بازی قمار حدود 40 میلیون فرانک باخته که موضوع باخت مشارالیه به شرف عرض ملوکانه نیز رسیده است.
نظریه شنبه: نظری ندارد
نظریه سه‌شنبه: تاکنون از سایر منابع خبری در این مورد نرسیده است. رومی