یک نامه


1527 بازدید

یک نامه
تاریخ 8/4/43

به شرف عرض مى‏رساند در نظر داشتم همین ایام عریضه مفصلى راجع به مطالب زیادى عرض کنم و به واسطه مشاغل و گرفتارى‏ها فعلاً آن توفیق دست نداد، اکنون در موضوع فورى و فوتى این عریضه را تقدیم مى‏دارم و آن موضوع محاکمه این آقایان است که پس از دو سه ماه بالاخره فردا یا پس‏فردا وارد شود خواهند شد. بسیار مناسب است که آقایان مراجع به هر شکلى که خود صلاح مى‏دانند علاقه خود را به سرنوشت این آقایان ابراز نمایند، شاید اطلاع پیدا کرده باشید که دفاعیات این آقایان صددرصد جنبه دینى و مذهبى بخود گرفته است و براى اجتماع دین بسیار افتخارآمیز بوده است، توجه اکثریت قریب به اتفاق متدینین را جلب کرده است. همچنین در خارج بسیار حسن انعکاس داشته و پس از ضعف یا خیانت نشان دادن ملیون غیرمذهبى این ثبات و استقامت از طرف جناح مذهبى به اصطلاح ملى براى عالم اسلام باعث سربلندى و افتخار و حسن ظن طبقاتى در خارج از ایران شده است، از قرار معلوم بسیارى از آقایان علما و مراجع قول داده‏اند که اقدامى بکنند، امروز عصر شنیدم آقاى خونسارى اقدامى کرده‏اند، اما به چه صورت بوده نمى‏دانم، آقاى شریعتمدارى نیز وعده صریح داده‏اند، آقاى محلاتى نیز قطعا اقدام خواهد کرد و ظاهرا امشب یا فردا نامه‏اى به رئیس دادگاه خواهد نوشت از قرار مسموع حضرت مستطابعالى فرموده‏اید که اقدام عالى به شکلى که با وضع و خصوصیات شما مناسب است ممکن است بر تشدید امر بیفزاید، لهذا امروز به وسیله‏اى با خود آقایان تماس خصوصى گرفته شد و عذر حضرتعالى بیان شد، ولى عقیده خودشان این است که اینها به هر حال حداکثر تشدید را خواهند کرد و الان رئیس محکمه قیافه مدعى بخود گرفته و عنایت حضرتعالى ارزش بیشترى برایشان دارد، به علاوه اگر آقایان دیگر همه اقدام بکنند و حضرتعالى سکوت بفرمائید معنى‏دار خواهد بود و معترضین حمل خواهند کرد که حضرتعالى اینها را مثلاً تخطئه مى‏کنید، علیهذا بسیار مناسب است که حضرتعالى همین امشب نامه‏اى به رئیس دادگاه مرقوم بفرمائید، مبنى بر اهمیت مقام قضا، و مجازاتهایى که خداوند براى کسانى که در مسند قضا مى‏نشینند و رضاى مخلوق را بر... خالق ترجیح مى‏دهند متذکر شوید و در آخر هم متذکر شوید که حکم خلاف حق آنها براى آنها گران تمام خواهد شد. بنده به سهم خودم این کار را تصویب مى‏کنم و لازم مى‏شمارم

والسلام علیکم و رحمه‏اللّه‏ و برکاته

مرتضى مطهرى

18 / صفر / 84*

* مصادف با 8 تیر ماه 1343 این نامه خطاب به حضرت امام و درباره بازداشت آیه‏اللّه‏ طالقانى و سران نهضت آزادى ارسال شده و در پى آن حضرت امام خمینى در تاریخ 19/4/43 اعلامیه‏اى صادر کردند.