این هم یک کار خلاف!


1548 بازدید

این هم یک کار خلاف!
موضوع: احمد فرهنگ شغل تاجر در شهر ملایر
آقای احمد فرهنگ ضمن صحبت‌های خود نسبت به تعطیلات خصوصاً تعطیلات مذهبی سخت انتقاد و مدعی بود این کار دولت هم مانند دیگر اعمالشان برخلاف بوده و نارضایتی مردم و گرفتاریهای آنها را بیشتر می‌نماید و ادارات بخاطر مردم است وقتی مردم عملاً تعطیل هستند بازبودن ادارات چه فایده‌ای دارد باز اظهار نموده است که امسال چون تولد سیدالشهداء (ع) با روز تولد شاهنشاه در روز چهارم آبان مصادف است تعطیل خواهد بود اما از سال آینده تعطیل نبوده و این مسخره نیست که تولد شاهنشاه تعطیل باشد اما تولد سیدالشهداء (ع) یا تاسوعا و اربعین نباشد و در دنباله سخنان خود اظهار نموده است که در تقویم بانک ملی تولد شاه را اول و تولد سیدالشهداء (ع) را دوم ذکر و چاپ کرده بودند اما وقتی فهمیدند انعکاس بدی پیدا کرد آن مقداری که در بانک موجود بوده پس فرستادند و آن ورقه روز چهارم آبان را عوض کردند که کاملاً مشخص است و در عین حال در ممالک خارج عید ژانویه و کریسمس بیش از ما تعطیلات دارند و تعطیلات عید ایران وقتی بود که کارمندان دولت بتوانند به [با] کسان و فامیل خود در هر نقطه ایران که باشد دیداری تازه کنند اما با دو روز تعطیل چطور ممکن است بگویند از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند مگر ممکن است همه کارمندان مرخصی بگیرند و آن وقت است که می‌توان گفت اگر همه مرخصی بگیرند پس ادارات تعطیل است و کاری برای مردم انجام نخواهد شد.
نظریه رهبر عملیات: گزارش فوق صحیح به نظر می‌رسد. الوند